Kauno bendruomenių centrų asociacija

Projektų konkursas „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia nevyriausybines organizacijas teikti paraiškas Europos Sąjungos lėšomis finansuojamam projektų konkursui „Smurto artimoje aplinkoje prevencija“.

Numatoma remti informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimą, mokymų organizavimą specialistams, teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dirbantiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje. Taip pat planuojama finansuoti tyrimų, apklausų, seminarų žurnalistams organizavimą ir kitas veiklas.

Bus finansuojamas vienas projektas, vertinimo metu surinkęs daugiausia balų: jam planuojama skirti daugiau nei 460 tūkst. Eur.  Paraiškų laukiama iki 2018 m. spalio 5 d. 23.59 val. Pagal šį kvietimą vienas pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką.

Finansavimo tikslas

Tobulinti valstybės institucijų ir nevyriausybinių organizacijų darbuotojų, dirbančių smurto artimoje aplinkoje prevencijos, pagalbos teikimo smurtą patyrusiems asmenims bei apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityse, profesinę kompetenciją ir vykdyti visuomenės švietimą, ugdyti nepakantumą smurtiniam elgesiui.

Remiamos veiklos

– Informacinių veiklų, skirtų smurto artimoje aplinkoje prevencijai, organizavimas;

– Mokymų organizavimas specialistams, teikiantiems kompleksinę pagalbą smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims, vykdantiems smurto artimoje aplinkoje prevenciją, dirbantiems apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje srityje: specializuotos pagalbos centrų (toliau – SPC) darbuotojams, savanoriams, kitiems specialistams (nevyriausybinių organizacijų darbuotojams, socialiniams darbuotojams, vaiko teisių apsaugos skyrių (nuo 2018 m. liepos 1 d. – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) darbuotojams, psichologams, socialiniams pedagogams, medikams, teisėtvarkos ir teisėsaugos atstovams), atstovaujamosios ir vykdomosios valdžios atstovams;

– Supervizijų organizavimas specialistams, teikiantiems pagalbą smurtą patyrusiems asmenims;

– Seminarų žurnalistams apie visuomenės informavimo smurto artimoje aplinkoje tema ypatumus organizavimas;

– Tyrimų, apklausų organizavimas

  Daugiau informacijos apie kvietimą ir paraiškų rengimą bei teikimą.

2018-08-03

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple