Kauno bendruomenių centrų asociacija
Sausio 25 d. Europos socialinio fondo agentūra organizuoja informacinį seminarą miestų vietos veiklos grupių atstovams, įgyvendinantiems projektus pagal priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimo administravimas“. Šios priemonės tikslas – sudaryti palankias sąlygas vietos plėtros strategijų, kurios įtrauktos į vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintus siūlomų finansuoti vietos plėtros strategijų sąrašus, įgyvendinimui.
Atnaujintas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) FB profilis. Jis veiks vietoje buvusio 2016 - Vietos bendruomenių metai.
Visa informacija iš Lietuvos vietos bendruomenių bus čia, o informacija, įdomi kauniečiams, bus skelbiama ir kbca_Kaunas ir Kauno bendruomenių centrų asociacija.
Kviečiame jungtis!
Vidaus reikalų ministerija, skatindama gyventojus ir jų atstovus – seniūnaičius, taip pat bendruomenines ir nevyriausybines organizacijas aktyviau dalyvauti vietos viešajame gyvenime, parengė informacinį leidinį „Seniūnaičio žinynas“.
Šiame leidinyje pateikta naujausia aktuali informacija apie gyventojų galimybes dalyvauti tvarkant vietos viešuosius reikalus bei galią daryti įtaką priimant su viešaisiais interesais susijusius sprendimus.
Vakar, sausio 10 d. Lietuvos veitos bendruomenių organizacijų sąjungos pirmininkė R. Kneizevičienė, tarybos nariai, KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas kartu su kitų nevyriausybinių organizacijų savivaldybių, seniūnijų, valstybės institucijų atstovais, dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje aptarime apie galimybes tobulinti bendruomenių stiprinimo modelį.
Visos naujienos
© 2011-2017 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple