Kauno bendruomenių centrų asociacija

Lampėdžių bendruomenės viešasis kreipimasis

Bendruomenės raštas dėl grėsmės draustiniui
Pranešimas Žiniasklaidai 2019-02-04
Lampėdžių bendruomenės centras gavo informaciją, kad Kauno miesto savivaldybės administracija į 2019-02-05 tarybos posėdžio darbotvarkę skubos tvarka įtraukė svarstymui 2019 m. sausio 25 dienos Tarybos sprendimo projektą Nr. TR-43 ,,Dėl Kauno miesto savivaldybės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimo“.

Norima koreguoti 2011 metais patvirtintą Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialųjį planą. Tačiau sprendimo projekto aiškinamajame rašte, kuris datuojamas šių metų sausio 29 diena (tai yra, praėjusio antradienio – vos savaitę prieš numatomą sprendimą) nėra paaiškinama, kodėl ketinama koreguoti specialųjį planą, kokie būtent tikslinimai numatomi. Sprendimo tikslas formuluojamas labai abstrakčiai: esą „bus išspręstos probleminės Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorijos tvarkymo vietos“.

Lampėdžių bendruomenė yra pasipiktinusi tokiais Kauno miesto savivaldybės administracijos planais ir praėjusį penktadienį raštu kreipėsi į Valstybinę saugomų teritorijų tarnybą prie LR aplinkos ministerijos, prašydama įsikišti ir sustabdyti šiuos veiksmus.

„Kyla įspūdis, kad Kauno valdžia panorėjusi gali elgtis net saugomose teritorijose taip, kaip tinkama. Jei miesto administracija pasitvirtins sau įgaliojimus laisva valia elgtis su teritorijų ribomis ir apribojimais, tai kraštovaizdžio draustiniui gali būti padaryti nepataisoma žala“, – sako Lampėdžių bendruomenės centro pirmininkė Dalia Akramienė.

Lampėdžių bendruomenės centras atkreipia dėmesį, kad sprendimai ruošiami neteikiant jokios informacijos nei visuomenei, nei žiniasklaidai, nei tarybos nariams. „Vienintelė mūsų viltis – skubus atsakingų institucijų įsikišimas. Tikimės, kad su Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos bei žiniasklaidos pagalba dar galime sustabdyti pavojingus Kauno savivaldybės veiksmus“, – mano D. Akramienė.

Kodėl miesto tarybos sprendimas turi būti stabdomas:

- Pirma, nei paminėtame sprendimo projekte, nei jo aiškinamajame rašte nėra nurodyta visiškai jokių konkrečių motyvų ar argumentų, kuo dabartinis draustinio teisinis reglamentavimas neatitinka bendrojo plano bei kuo būtent jis „neadekvatus pačios teritorijos apsaugos principams ir draustinio apsaugos tikslams“ (citata iš aiškinamojo rašto). Teisės normų rengimo prasme šis sprendimo projektas yra rodo absoliutų teisinį nihilizmą, nes jo ribos neapibrėžtos ir tai gali apimti nuo vienos raidės pakeitimo iki draustinio panaikinimo.
- Antra, planuojama keisti ir bendrąjį planą, ir draustinio specialųjį planą, o motyvuojama tuo, kad specialusis planas neatitinka bendrojo plano. Tokiu atveju niekaip nėra pagrindžiama būtinybė keisti draustinio reglamentavimą, kadangi pagal teisės normų konkurencijos taisykles, draustinio nuostatai ir specialusis planas yra specialiosios teisės normos bendrojo plano atžvilgiu ir jose gali būti numatytas griežtesnis reglamentavimas; tai yra teisiškai normali praktika.
- Trečia, rengiant šį sprendimo projektą buvo pažeista procedūra, numatyta LR Aplinkos ministro 2014 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. D1-24 patvirtintų Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių 40 punkte. Ypatingai svarbu pabrėžti, kad pažeisti visi įmanomi reikalavimai planuojamam sprendimui priimti! Be to, iš procedūros eliminuotas pagrindinis saugomų teritorijų planavimo dalyvis – Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, tuo pažeidžiant Saugomų teritorijų specialiųjų planų rengimo taisyklių 7 p. reikalavimus.
- Ketvirta, aiškinamajame rašte taip pat nurodyta, kad esą sprendimas reikalingas atlikti „teritorijos tvarkymo zonų nustatymo ir tvarkymo reglamentavimo pagrįstumo tyrimus bei koreguoti teritorijos tvarkymo sąlygas“. Ši nuostata yra visiškas teisinis absurdas, nes a) tyrimams atlikti tokio pobūdžio sprendimų apskritai nereikia; b) faktiškai gaunasi taip, kad jau priėmus sprendimą, tik po to būtų pradėta aiškintis kam ir ar iš viso jo reikėjo.

Staiga, nesitariant su visuomene, Kauno miesto savivaldybės administracijoje kilęs poreikis „išspręsti problemines Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio teritorijos tvarkymo vietas“ neaiškiu būdu sutapo su tuo, kad šioje teritorijoje nekilnojamojo turto objektus įsigijo juridiniai asmenys, galimai suinteresuoti Nemuno ir Nevėžio santakos kraštovaizdžio draustinio specialiojo plano koregavimu. Pastebėtina, kad aiškinamajame rašte tiesiogiai nurodyta, kad joks antikorupcinis sprendimo vertinimas nebuvo atliktas.

Bendruomenės pirmininkė Dalia Akramienė

2019-02-06

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple