Kauno bendruomenių centrų asociacija

Seminare apie viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą vietos bendruomenėse

Šeštadienį, vasario 9 d., Šiaulių Šiaurės Lietuvos kolegijoje įvyko antrieji Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos vykdomo projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“ Nr. 10.1.2-ESFA-K-917-03-0012 mokymai „Vietos bendruomeninių ir NVO viešųjų ir privačių interesų derinimas. Kaip išvengti interesų konflikto?“. Mokymų seminarą vykdė lektorė Laima Ragauskienė.

Seminare dalyvavo Šiaulių miesto ir rajono, Panevėžio miesto ir rajono, Pagėgių rajono ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos tarybos pirmininkas R. Navickas, administratorė M. Bindokaitė bei KBCA praktiką atliekantis VDU politologijos mokslų ketvirtakursis Simonas Blažaitis.

Visi klausytojai labai aktyviai diskutavo su lektore korupcijos prevencijos, privačiųjų interesų deklaravimo ir kitais klausimais.

Vienas iš svarbesnių klausimų seminaruose vietos bendruomenių pirmininkams - tai jų privačiųjų interesų deklaravimas vykdant ministerijų ir ES biudžetų lėšomis finansuojamus projektus. Privačius interesus turi deklaruoti ir pirmininkai, ir išplėstinės seniūnaičių sueigos seniūnaičiai, dalyvaujantys SADM programos "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse" projektų svarstyme ir lėšų skirstyme. Vyriausioji tarnybinės etikos komisija yra paskelbusi specialų išaiškinimą, kurį paskelbėme čia Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga puslapyje Dokumentų nuorodų skiltyje: https://lvbos.lt/dokumentai/. Ir facebook'o paskyrose.

2019-02-11

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple