Kauno bendruomenių centrų asociacija

Dėl Orhuso konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitos

Aplinkos ministerija pradeda rengti Jungtinių tautų Europos ekonominės komisijos konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismus aplinkos klausimais (Orhuso konvencija) nacionalinė 2017-2019 metų įgyvendinimo ataskaitą. Ši ataskaita, manome, ypač savalaikė atsižvelgiant ir į dabar vykstančius procesus, ir į įstatymų pakeitimų paketus, ir ypač visuomenės dalyvavimą sprendimų priėmime ir pasiūlymų projektų viešinime.

Ataskaitos rengimo etapai:
1. Visuomenės, kompetetingų institucijų informavimas apie Orhuso konvencijos nacionalinės įgyvendinimo ataskaitos rengimo pradžią (2019 m. liepos 9-16 d.);
2. Pirminių pastabų pateikimas – iki 2019 m. rugpjūčio 30 d.);
3. Nacionalinės 2017-2019 metų įgyvendinimo ataskaitos projekto rengimas – rugpjūčio 30 – rugsėjo 30 d.;
4. Nacionalinės įgyvendinimo ataskaitos projekto derinimassu visuomene ir kompetetingomis institucijomis – rugsėjo 30 - lapkričio 11 d.;
5. Nacionalinės įgyvendinimo ataskaitos pildymas pagal pateiktas pastabas, vertimas (iki gruodžio 2 d.).

Kviečiame bendruomenes, bendruomenių organizacijas teikti primines pastabas (nurodant, kuriai ataskaitos daliai teikiamos pastabos, pvz., „pastabas dėl Orhuso konvencijos 3 straipsnio 4 dalies įgyvendinimo Lietuvoje“) galima siųsti elektroniniu paštu: lvbosajunga@gmail.com ir Terezai Kulaitienei. tereza.kulaitiene@am.lt

Orhuso konvencijos įgyvendinimo ataskaitos forma pagal sprendimą Nr. IV/4 (ECE/MP.PP/2011/2/Add.1) yra https://www.lvbos.lt/dokumentai/, Rezoliucijų skyriuje.

2019-07-17

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple