Kauno bendruomenių centrų asociacija

Aplinkos ministerijos atsakymos dėl Liepos 3 dienos rezoliucijos

Aplinkos ministerija atsiuntė atsakymą į liepos 3 dienos Seime organizuotos ir įvykusios LVBOS ir Seimo narės Gintarės Skaistės diskusijos "Kaip priimant sprendimus išgristi bendruoemnių balsą" rezoliuciją, kuriame dalyvavo atstovai iš įvairių Lietuvos bendruomenių.

Vienas iš svarbiausių diskusijoje svarstytų klausimų - visuomenės dalyvavimas priimant savivaldybių sprendimus. Galime tik pridurti, kad LR Seimas vis dar nepriėmė Orhuso konvencijos įgyvendinimo įstatymo, kurio parengimas buvo paskelbtas 2017-08-08 "DĖL KONVENCIJOS DĖL TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ, VISUOMENĖS DALYVAVIMO PRIIMANT SPRENDIMUS IR TEISĖS KREIPTIS Į TEISMUS APLINKOS KLAUSIMAIS (ORHUSO KONVENCIJOS)
ĮGYVENDINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOJE ĮSTATYMO PARENGIMO". Dar 2008 metais valstybių Orhuso konvencijos šalių trečiasis susitikimas pritarė Atitikties Orhuso konvencijai komiteto išvadoms dėl Lietuvos teisės aktų neatitikties Konvencijai, tačiau dėl Orhuso konvencijos veiksmingesnio įgyvendinimo Lietuvoje nesusitarta iki šiol.

Lietuvos Architektų rūmai, kaip ir didžiuma susirinkusiųjų, dalyvavusių gegužės mėnesio Teritorijų planavimo, Statybų įstatymų pakeitimo projektų svarstyme Aplinkos ministerijoje, pažymėjo, kad Statybų įstatyme "mažinamos visuomenės informavimo ir dalyvavimo galimybės". "Rūmai taip pat prašė Aplinkos ministerijos nekeisti galiojančio visuomenės informavimo ir dalyvavimo teisinio reguliavimo, nes numatomu Statybos įstatymo 37 straipsnio pakeitimu, taip kaip jis dabar suformuluotas, yra siaurinama ir ribojama visuomenės informavimo ir dalyvavimo funkcija. Aplinkos ministerija siūlo numatyti tvarką, jog statinio projektiniai pasiūlymai ar statinio projektas būtų viešinamas „Infostatyboje“ 10 darbo dienų, o jeigu per nurodytą terminą nėra gaunamos visuomenės ar suinteresuotų institucijų pastabos, savivaldybės administracijos direktorius neorganizuoja aptarimo su visuomene. Rūmai pabrėžia, jog tokie pakeitimai negali būti daromi, kol nebus įvykdyta išsami kylančių problemų analizė, kol galimos šio reguliavimo alternatyvos nebus aptartos su savivaldybėmis, projektuotojais, investuotojais, vietos bendruomenėmis ir kitomis suinteresuotomis šalimis, taip pat kol nebus įvertintas siūlomo Statybos įstatymo 37 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir Orhuso konvencijos suderinamumas".
https://www.lrytas.lt/…/architektu-rumai-priestarauja-siu…/…

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga pateikė ir savo pastabas bei pasiūlymus "DĖL VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO NR. I-533 3, 4, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 27, 29, 32, 33, 351 STRAIPSNIŲ IR DEVINTOJO SKIRSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMO Nr. Nr.I-533 31 str. pakeitimų, kuriuose buvo pateikti pasiūlymai dėl apklausų organizavimo. Jis skelbiamas www.lvbos.lt/dokumentai, rezoliucijų skirsnyje.

Visas Aplinkos ministerijos rašto tekstas skelbiamas čia.

Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga nuotrauka.


2019-08-06

Visos naujienos

© 2011-2019 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple