Kauno bendruomenių centrų asociacija

Mokslinėje konferencijoje "Viešosios paslaugos ir paslaugų vertinimas"

Lapkričio 26 dieną Vytauto Didžiojo universitete įvyko 7-oji nacionalinė mokslinė konferencija "Viešosios paslaugos ir paslaugų vertinimas". Konferencijoje apie socialinių paslaugų padėtį, problemas Lietuvos savivaldybėse ir SADM socialinių programų įgyvendinimą ir administravimą, socialinių paslaugų tikslus, poreikius ir kitas svarbias socialinių paslaugų politikos aspektus skaitė pranešimus, diskutavo VDU, M. Romerio mokslininkai, Jonavos, Klaipėdos, Kauno rajonų savivaldybių atstovai, LSA prezidentas M. Sinkevičius ir KBCA bei LVBOS pirmininkas prof. R. Navickas. Pirmininkas skaitė pranešimą "Ar pajėgios miestų vietos bendruomenių organizacijos spręsti socialines problemas?" Jame, remiantis LVBOS ir kitais atliktais tyrimais, buvo nagrinėtos miestų vietos bendruomenių organizacijų teikiamos paslaugos ir jų galimybės, trikdžiai teikti paslaugas ir bendradarbiavimą su savivaldybėmis.

Įdomų pranešimą apie Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimą skaitė VDU doc. Jurga Bučaitė-Vilkė. Rugsėjo mėn. jos vadovaujama tyrimų grupė pristatė savo darbo „Savivaldybių bendradarbiavimo ieškant: viešosios paslaugos ir gyventojų įsitraukimas“rezultatus. Tyrimas labai aiškiai parodė, kad savivaldybės NEbendrauja su vietos bendruomenėmis ir jos, iš esmės, neįtraukiamos į savivaldybės sprendimų priėmimą, todėl apie paslaugų teikimu vis tik daugiau rūpinasi savivaldybės ir privatūs asmenys. Įdomūs buvo aukščiau paminėtų savivaldybių pranešimai, pateikti gražūs NVO ir BO bendradarbiavimo su savivaldybėmis ir teikiamos paslaugos.
Labai trumpai diskusijoje dalyvavusi Kauno miesto vicemerė R. Šnapštienė labai neigiamai atsiliepė apie Kauno bendruomenių centrus ir jų "nenorą" teikti paslaugas (savanoriškai) ir paklusti Kauno savivaldybės norams. Anot vicemerės, mūsų bendruomenių projektuose tik "dainos, šokiai ir estrada", o į pastabą apie patalpų centrams nebuvimą, atsakė, kad šis klausimas svarstomas, tačiau neapsimoka teikti šias patalpas 2 val. - "patalpos turi būti efektyviai naudojamos, o ne stovėti".

SADM atstovai: SPPD direktorius A. Masiulis ir Soc.paslaugų skyriaus vadovė J. Šliužienė - nagrinėjo socialinio pobūdžio programas, jų vykdymo aktualijas bei vietos bendruomenių kompetencijas, galimybes teikti paslaugas ir reikalavimus.

Konferencija nušvietė socialinių paslaugų teikimo aspektus ir iš esmės įvertino svarbiausias viešojo valdymo sritis ar aktualiausias savivaldybių paslaugas bei partnerystę su NVO.

Labai džiugu, kad konferencijoje sutikome ir apsikeitėme naujienomis su Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnėmis.

Renginio ir pranešimų nuotraukos čia.

KBCA informacija.

2019-11-27

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple