Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno bendruomenių centrų asociacijos seminarai narių aktyvui

Nuo spalio mėnesio Kauno bendruomenių centrų asociacija (KBCA) praveda savo narių aktyvui seminarus apie Lietuvos vietos bendruomenes, viešųjų paslaugų teikimo ir perdavmo bendruomenėms problematiką, socialinio verslo ir paslaugų teikimo nevyriausybinėse organizacijose pavyzdžius.

Pranešimus šiomis temomis skaito KBCA pirmininkas Ramūnas Navickas bei administratorė Marija Bindokaitė. Jie turi sukaupę daug patirties, įgytos vykdant Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projektus, dalyvaujant kaimo bendruomenių projektinėse išvykose, bendraujant su Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija, konferencijose, NVO koalicijoje, nacionalinėse NVO ir Bendruomeninių organizacijų tarybose.

Pirmasis seminaras įvyko Lampėdžiuose spalio 2 dieną, antrasis - Aleksote lapkričio 9 d., toliau buvo skaitomos paskaitos Vilijampolės BC "Veršva", Sargėnų ir Vytėnų, Romainių bendruomenės centruose, Šią savaitę, gruodžio 18 d., seminaras įvyko Panemunės bendruomenės centre. Mokymuose vyko diskusijos, dalyviams buvo pateikta dalomoji medžiaga pagal pageidavimą elektroniniu ar spausdiniu formatu.

Lapkričio mėn. 26 d. prof. Ramūnas Navickas skaitė pranešimą ir VDU nacionalinėje mokslinėje konferencijoje "Viešosios politikos ir paslaugų vertinimas", kuriame apibendrino Lietuvos miestų bendruomenių pajėgumą spręsti socialines problemas seniūnijose.

Pranešimus panašiomis temomis abu lektoriai skaitė ir Tytuvėnuose gruodžio 11 d., kur juos pakvietė Kelmės tarptautinė verslo asociacija ,,VERSLO SAITAS“, kuri kartu su projekto partneriais Kelmės miesto vietos veiklos grupe ir Kelmės krašto partnerystės vietos veiklos grupe įgyvendina projektą ,,Kelmės rajono NVO dalyvavimo viešojo valdymo procesuose aktyvumo ir kokybės gerinimas“. Projekto tikslas – pagerinti Kelmės rajono visuomenės gebėjimus dalyvauti viešojo valdymo procesuose.

Mokymų seminare "AR BENDRUOMENĖ GALI DALYVAUTI JAI SVARBIŲ VIEŠOJO VALDYMO SPRENDIMŲ RENGIME?" kalbėta apie Lietuvos vietos bendruomenių organizacijas, LVBOS, KBCA veiklą, dalyvavimą sprendimų priėmime. Viena iš temų šiame seminare apėme bendruomenių įtraukimą ir įsitraukimą į viešojo valdymo procesą, geruosius pavyzdžius ir LVBOS patirtį dalyvaujant ministerijų tarybose bei darbo grupėse, pateiktus sąjungos pasiūlymus įstatymų projektams, kita tema - apie galimybes teikti viešąsias paslaugas, esamą padėtį ir vyriausybines programas, apie socialinių paslaugų gyventojams teikimo ir perdavimo vietos bendruomenėms turimą patirtį, galimybes, paslaugų perdavimo mechanizmą, kurį galėtų pritaikyti bendruomenės, spręsdamos savo gyvenvietės socialinius sunkumus, iššūkius vietos bendruomenėms teikti paslaugas bei trukdžus jas teikti.

KBCA atstovai džiaugiasi, kad savo patirtimi gali pasidalinti su savo nariais, stiprinti jų supratimą ir gebėjimu patiems pasirinkti tinkamus sprendimus ir įvertinti galimybes teikti socialines paslaugas, dalyvauti sprendimų priėmime.

 

2019-12-20

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple