Kauno bendruomenių centrų asociacija

Skelbiamas konkursas: geriausi nusikaltimų prevenciniai projektai ir iniciatyvos

Vidaus reikalų ministerija kviečia registruotis į konkursą ir laimėti iki 2000 EUR. Konkurso metu bus renkamas geriausias 2017–2019 metų nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ir bendruomenės iniciatyva.

Kviečiame dalyvauti savivaldybių institucijas ir įstaigas, nevyriausybines organizacijas, mokslo ir studijų institucijas, verslo subjektus, bendruomenes. Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus paskirta premija iki 2 000 EUR, o kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos.Šis konkursas nėra būsimo projekto ar bendruomenės iniciatyvos finansavimui gauti, tai gerosios praktikos projektų ir bendruomenių iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Konkursui prašoma pateikti 2017–2019 m. vykdytus (-as) arba tebevykdomus (-as) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektus ar bendruomenės iniciatyvas.

Teikiami projektai turi atitikti šias konkurso temas:

  • „Nusikaltimų prevencija etninėse subkultūrose, įskaitant taikomą nusikalsti linkusiems jų nariams“;
  • „Linkusių nusikalsti asmenų socialinė reabilitacija ir integracija į visuomenę“.

Teikiamos bendruomenės iniciatyvos turi prisidėti prie:

  • nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos;
  • viešojo saugumo užtikrinimo bendruomenės gyvenamojoje teritorijoje (jos dalyje ar keliose gyvenamosiose vietovėse);
  • bendruomenės sutelktumo ir saugumo jausmo gerinimo gyvenamojoje teritorijoje.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas. Paraiškos konkursui turi būti pristatytos iki 2020 m. kovo 2 d. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. vsmpd@vrm.lt). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ir iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ir iniciatyvos. Projektus ir iniciatyvas vertins speciali komisija pagal patvirtintus kriterijus.

Daugiau informacijos apie konkurso nuostatus, sąlygas ir reikalavimus pateikta VRM interneto svetainėje https://vrm.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/viesasis-saugumas-1 (išskleidus eilutę „Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkursas“). Informacija taip pat teikiama tel. (8 5) 271 8322.

 

Vidaus reikalų ministerijos informacija.

2020-02-14

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple