Kauno bendruomenių centrų asociacija

Kauno savivaldybė atnaujino kvietimą Bendruomenių stiprinimo programai

PAGALIAU! Nors dar Kauno m. sav. dar nepaskelbė programos "Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėsė 2020" aprašo, tačiau tinklapyje jau pasirodė žinia, kad:
2020 m. startuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtinta projektų finansavimo programa „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, kurios pagrindinis tikslas skatinti gyvenamųjų vietovių bendruomenių (toliau – bendruomenė) savarankiškumą tenkinant socialinius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti narių (gyventojų) sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms, religinėms, kitoms nevyriausybinėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių (gyventojų) socialinių poreikių tenkinimo.

Didelis vaidmuo šios programos įgyvendinime tenka bendruomeninėms organizacijoms, kurių atstovai yra įtraukiami į išplėstinę seniūnaičių sueigą. Ši sueiga priima sprendimą dėl konkrečioje teritorijoje, kurios gyventojų bendruomeninei veiklai stiprinti pagal šią Priemonę yra skiriamas finansavimas, prioritetinių vykdytinų ir finansuotinų veiklų, vertina paraiškas, priima sprendimą, kuri organizacija (-os) vykdys projektą (-us), vertina projekto (-ų) įgyvendinimą. Taip pat išplėstinėje seniūnaičių sueigoje patariamojo balso teise gali dalyvauti konkrečioje teritorijoje, kurioje sudaroma išplėstinė seniūnaičių sueiga, veikiančių NVO, tradicinių religinių bendruomenių atstovai.

Tačiau dar laukia išplėstinių seniūnaičių sueigų posėdžiai, patvirtinimai ir tik tada kvietimai. Bendruomenių centrų pirmininkai laabai laukia kvietimų, nors daugelyje vietų numatyti renginiai jau nebus įmanomi.
http://www.kaunas.lt/…/programa-remti-bendruomenine-veikla…/

2020-06-22

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple