Kauno bendruomenių centrų asociacija

Diskusija apie NVO, savivadybių ir verslo bendradarbiavimą

Šiandien, liepos 23 d., Kauno Santakos viešbutyje įvyko diskusija apie NVO, Verslo, Savivaldos ir Bendruomenė partnerystės ryšius bei bendradarbiavimą.
Dalyvavo įvairių Kauno, Marijampolės m. moterų, socialinių nevyriausybinių ir bendruomeninių organizacijų atstovai, Kauno miesto ir rajono atstovai, Kauno m. sav. vicemerė R. Šnapštienė, Kauno krašto pramoninkų ir darbdavių asociacijos pirmininkas Jonas Guzavičius, Mondalez Komunikacijos ir administracijos specialistė Karolina M. Auglytė, B. Vėsaitė, O. Leiputė, E. Gudišauskienė ir kiti.

Diskusija buvo įdomi, NVO atstovai dalinosi savo patirtimi, problemomis, pastangomis ir norais būti naudingais ir svyruojančiais ties išgyvenimo riba dėl nenuspėjamų savivaldybės veiksmų, įstatymų netobulumo, trumpalaikio programų finansavimo ir kitų nuo jų nepriklausančių aplinkybių.

Verslo atstovai pasakojo kaip remiamos NVO, Kauno m. socialinių paslaugų sk. vedėja G. Vareikienė papasakojo apie viešųjų ir socialinių paslaugų teikimo ir perdavimo mechanizmą Kauno savivaldybėje (tik trumpalaikis projektinis finansavimas ir viešieji pirkimai).
Didelį šurmulį sukėlė Kauno vicemerės R. Šnapštienės pranešimas apie savivaldybės požiūrį į NVO: savivaldybė joms neteiks jokios paramos, nes įstatymuose nėra kalbama apie NVO rėmimą, - ypač kultūrinėje srityje, - socialinės paslaugos perkamos arba projektiniu, arba viešųjų pirkimų būdu, teikiamos paslaugos turi būti kokybiškos ir, aišku, pigios(!). Griežta nepalenkiama nuomonė, kad NVO ir bendruomenės tiesiog privalo teikti paslaugas. Vicemerės nuomone tokia padėtis yra gera ir normali, yra normalus bendradarbiavimas ir pagarba nevyriausybinėms.

Visiškai priešingą nuomonę išsakė LVBOS ir KBCA pirmininkas prof. Ramūnas Navickas. Jokio bendradarbiavimo nėra, bendruomenių organizacijų projektai atmetami, Ir NVO, ir bnedruomeninių organizacijų tarybos Kaune suformuotos savivaldybės nuožiūra ir yra neveiklios. NVO neturi patalpų, tad paslaugas teikti nėra galimybių, yra daug reikalavimų, kurių be finansavimo ir atitinkamų kompetencijų negalima įvykdyti.

Savivaldybės atsainiu požiūriu į socialines paslaugas teikiančias NVO išsakė ir Kauno neįgaliųjų asociacijos atstovė, nes jų organizacja per COVID-19 karantiną negalėjo teikti paslaugų dėl savivaldybės kaltės: ji įsakymu sustabdė bet kokį finansavimą. Kai tuo tarpu teikiamos paslaugos buvo būtinos neįgaliesiems,

Apie tyrimo Lyčių lygybės srityje rezultatus kalbėjo SIF direktorė A. Kisielienė.

Vis tik diskusijoje vyravo draugiška aplnka: susirinkusieji dalinosi įspūdžiais, patirtimi, prie kavos puodelio dalinosi kontaktais. Vis tik NVO nepraranda vilties tapti lygiaverčiais savivaldybių partneriais.
Dėkojame organizatoriams už galimybę dalyvauti diskusijoje tokia aktualia tema.

Nuotrauka: KMUIC (Kauno moters užimtumo informacijos centras).

2020-07-23

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple