Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Kauno m. sav. Antikorupcijos komisija

Liepos 21 d. LVBOS pirmininkas Ramūnas Navickas ir administratorė M. Bindokaitė dalyvavo susitikime su Kauno m. savivaldybės Antikorupcijos komisija, kurioje buvo svarstomas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) raštas dėl Kauno miesto sav. Antikorupcijos priemonių plano. Rašte buvo pateikiamos pastabos apie menką komisijos vykdomos veiklos visuomenės informuotumą, 2019-2021 m. priemonių plano nebuvimą. Tinklapyje www.kaunas.lt skelbiamos tik 2015 ir 2019 m. ataskaitos, sudėtinga norimos informacijos apie auditus, viešųjų ir privačiųjų interesų skelbimą ir pan. paieška savivaldybės tinklalapyje. LVBOS raštas skelbiamas čia: https://www.lvbos.lt/dokumentai/. rašte buvo pateikti pasiūlymai ir Korupcijos prevencijos priemonių planui.

Antikorupcijos komisijos nariai sutiko su pastabomis, tačiau paaiškino, kad Kauno savivaldybė gavusi teisininkų atsakymą, kad tokie priemonių planai nebūtini, o reikiamus dokumentus galima rasti nurodytais adresais - nuorodomis. Tačiau toks raštas neskelbiamas tinkalapyje ir paieška nežinančiam žmogui labai užtrunka.

Patį korupcijos prevencijos priemonių planą ruošia taryba. Keistokai nuskambėjo tai, kad tinklapio, kuriame visa korupcijos prevencijos veikla būtų viename skyrelyje (kategorijoje) pertverkymas yra brangus ir užtruks.

Kauno m. sav. Antikorupcijos pirmininkė E. Gudišauskienė ir nariai pažadėjo, kad į LVBOS pasiūlymus bus atsižvelgta, bus kreiptąsi į tarybą, kad būtų sudaryta darbo grupė, kurioje dalyvautų ir Kauno bendruomenių centrų asociacijos (KBCA) atstovai. Apie sprendimą pažadėta informuoti.

LVBOS raštas buvo pateiktas pagal sąjungos (LVBOS) vykdomo projekto „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“veiklas.
Projektas yra finansuojamas pagal 2014-2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiklos programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ priemonę „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“.

Dėl ankiropcijos komisijų veiklos raštai buvo teikti Kazlų Rūdos ir Šiaulių savivaldybėms.

2020-07-23

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple