Kauno bendruomenių centrų asociacija

Lietuvos bendruomenių organizacijų atstovų diskusija VRM

Rugsėjo 11 d. Lietuvos vietos bendruomenių sąjungos (LVBOS) narių ir nacionalinės bendruomeninių organizacijų tarybos atstovai dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos inicijuotoje diskusijoje apie rajoninių ir miestų skėtinių bei nacionalinių skėtinių asociacijų rėmimo programos kūrimą ir jos finansavimo galimybes. Diskusijoje dalyvavo ministrė Rita Tamašunienė, viceministrė Beata Maliušicka-Stankevič, viešojo administravimo ir savivaldos grupės vadovė Indrė Baranauskienė, vyr. patarėja Dalia Masaitienė.

Diskusijoje buvo išklausytos mūsų vietos bendruomenių organizacijų (BO) situacija, problemos Klaipėdos, Kauno miesto ir rajono, Kaišiadorių, Vilkaviškio ir Vilniaus miesto savivaldybėse, Lietuvos kaimo bendruomenėse, išsakyti lūkesčiai ir pasiūlymai skėtinių organizacijų veiklos paramai, savivaldai, dalyvaujamojo biudžeto formavime savivaldybėse, pilietinės visuomenės gairių sukūrimui ir pan., pažymėta, kad, jei vietos BO gauna įvairių programų finansavimą, tai skėtinės organizacijos tokios galimybės praktiškai neturi. Tačiau jų funkcija yra stiprinti savo narius, ugdyti lyderius, atstovauti jų interesus vietos ir nacionaliniame lygyje ir kt. Tokia rėmimo programa stiprintų ir motyvuotų šias organizacijas, sudarytų joms galimybes aktyviau dalyvauti viešajame valdyme, sprendimų priėmime, tobulinti teisinę bazę, pilietiškumo, kitus institucinius gebėjimus, galimybę vietose motyvuoti savo organizacijas, jų kompetencijas, padėti joms ir skatinti savanorystę.

VRM ministrė R. Tamašunienė, pažymėjusi, kad ministerija visada palaiko vietos bendruomenes, jų indėlį regionų veikloje, vertina jų veiklą, pažadėjo išsiaiškinti galimybes finansavimui skirti. Tačiau šiuo metu kol kas nėra galimybių kurti naują programą, nes lėšos bus perduotos regionų taryboms, kurios kurs regionines programas ir jose turi atsirasti ir bendruomeninių organizacijų rėmimo eilutė. Pačios BO turėtų būti aktyvesnės regionuose ir aktyviai dalyvauti sudarant regionų biudžetus.

Diskusijoje buvo pasiūlyta sudaryti darbo grupę iškilusiems klausimams spręsti, ministerija pažadėjo ieškoti finansvimo galimybių ir pratęsti diskusijas su LVBOS.
Diskusijos išvakarėse LVBOS pateikė skėtinių BO organizacijų rėmimo programos "griaučius", kuri po išsamaus aptarimo taptų rimta ilgalaike parama skėtinių BO organizacijų stiprinimui ir plėtrai.
Diskusijoje dalyvavo: pirmininkas R. Navickas, R. Kulikauskas, G. Ramašauskas, J. Augustinavičienė, S. Gorodeckis, L. Kružinauskienė, J.M. Malinauskaitė, E. Juozapavičienė, M. Bindokaitė.

2020-09-14

Visos naujienos

© 2011-2020 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple