Kauno bendruomenių centrų asociacija

Skelbiami antrojo kultūros projektų finansavimo etapo konkursai

Siekdama užtikrinti kultūrinių ir kūrybinių veiklų tęstinumą šalyje, Lietuvos kultūros taryba skelbia antrojo 2021 m. kultūros projektų finansavimo etapo konkursus. Skelbiami visų meno sričių, 4 kultūros programų ir Tolygios kultūrinės raidos regionuose finansavimo konkursai. Kultūros ir meno projektų paraiškų laukiama iki balandžio 29 d.(imtinai).

Finansavimo programos: Šiame finansavimo etape bus skelbiami programų Menas žmogaus gerovei, Etninė kultūra ir nematerialus kultūros paveldas, Kultūros ir kūrybinės industrijų tinklaveika, taip pat programos „Atminties institucijos“ veiklų (išskyrus Tarptautinį ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą) konkursai. Taip pat skelbiami programos Tolygi kultūrinė raida regionuose, pagal 9 apskričių Regioninių kultūros tarybų prioritetus konkursai.

Kviečiame teikti paraiškas ir 10 meno sričių, priimamos paraiškos architektūros, cirko, dailės, dizaino,fotografijos, literatūros, muzikos, šokio, tarpdisciplininio meno, teatro projektams. Bus finansuojama profesionalioji kūryba, renginiai, informacijos kaupimas (archyvavimas, dokumentavimas) ir jos sklaida, leidyba, profesionali kritika ir analizė, koprodukcijos ir kitos kūrybinės veiklos.

Norėtume atkreipti paraiškų teikėjų dėmesį, kad gavus finansavimą, sutarties pasirašymo metu privalu turėti atskirą mokėjimo sąskaitą, skirtą tik valstybės biudžeto lėšoms ir įgyvendinant projektą išlaidų apmokėjimą vykdyti tik iš šios sąskaitos. Be to, labai svarbu turėti omenyje, kad gavus finansavimą Kultūros rėmimo fondo lėšomis, ir pasirašius sutartį su Lietuvos kultūros taryba, projekto vykdytojai įsipareigoja finansuotą projektą įgyvendinti pilna (paraiškoje nurodyta) apimtimi, nepriklausomai nuo suteiktos finansavimo sumos.Jei dėl vienų ar kitų priežasčių, numatomi apimties ar kiti pakeitimai, tai turi būti suderinta su Lietuvos kultūros taryba prieš pasirašant sutartį.

Jei pasikeitimai atsiranda jau įgyvendinant projektą, Lietuvos kultūros tarybą reikia informuoti prieš įgyvendinant pokyčius ir juos susiderinti.

Projektų teikėjai kviečiami susipažinti su atnaujinta „Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairių“ redakcija, atidžiai įsigilinti į meno sričių ir kultūros programų finansavimo sąlygas ir kilus klausimams kreiptis į Lietuvos kultūros tarybos sričių ir programų kuratorius.

Paraiškos priimamos iki balandžio 29 d., 23.59, Lietuvos kultūros tarybos Elektroninės kultūros ir meno projektų valdymo sistemoje.

Naudingos nuorodos:

2021 m. Kultūros rėmimo fondo lėšomis finansuojamų projektų teikimo gairės
Programų ir sričių konkursai
2021 m. sričių ir programų finansavimo kalendorius
2021 m. Tolygios kultūrinės raidos finansavimo kalendorius
Dokumentų formos

Kultūros tarybos informacija.

2021-04-09

Visos naujienos

© 2011-2022 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple