Kauno bendruomenių centrų asociacija

Naujojo BIVP 2022-2027 m. etapo aptarimas Seime

Sausio 19 d. įvykusiame  Seimo laikinosios „Pilietinio bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo skatinimo“ grupės posėdyje buvo svarstomas naujojo 2022-2027 m. etapo Bendruomenių inicijuotos plėtros programos (BIVP) prioritetai ir miestų VVG veiklos uždaviniai šiame etape, aptarti besibaigiančio etapo rezultatai ir problemos.. 

Susitikime pasisakė Miestų VVG tinklo pirmininkė V. Indrikonienė, Vidaus reikalų ministerijos viceministras Z. Abramavičius, atsakingas už BIVP, Lietuvos kaimo VVG tinklo pirmininkę K. Švedaitė ir kiti.

"Vidaus reikalų ministerija iš administruojamos ES fondų investicijų programos bendruomenių inicijuojamoms veikloms 2021 – 2027 m. laikotarpiu ketina skirti dvigubai daugiau lėšų – iš viso 52,46 mln. eurų. Tikimasi, kad šiuo laikotarpiu per Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) priemonę finansavimą gaus daugiau nei 50 vietos plėtros strategijų, kurių dauguma bus kokybiškos.

Pagrindinės investicijos skirtos gyventojų skurdo ir atskirties problemoms spręsti, žmonių užimtumui ir bendruomenės verslumui didinti. „Mūsų siekis – padėti socialinę atskirtį patiriantiems gyventojams įsitraukti į visavertį visuomenės gyvenimą, o asmenims iš socialiai pažeidžiamų grupių – lengviau įsilieti į darbo rinką, paskatinti juos imtis savarankiško darbo ar verslo ir darbo rinkoje gebėti patiems išsilaikyti“, – sako vidaus reikalų ministrė Agnė Bilotaitė.

Įgyvendinant Bendruomenės inicijuotos vietos plėtros (BIVP) metodą 2014 – 2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis finansuojamos 39 vietos plėtros strategijos. Strategijose iškeltų tikslų siekia 670 projektų, kuriems finansuoti skirta 22,46 mln. eurų. Dar 2,87 mln. eurų skirta strategijų administravimui. Įvairiose projektų veiklose jau dalyvavo 29 598 dalyviai – tai asmenys, kurie tobulino savo gebėjimus ir kompetencijas, pagerino savo vietą darbo rinkoje, įkūrė verslą ar dalyvavo sociokultūrinėse veiklose" https://vrm.lrv.lt/.../aktyvioms-bendruomenems-dvigubai....

Sausio 19 d. įvykusiame Seimo laikinosios „Pilietinio bendradarbiavimo ir bendruomeniškumo skatinimo“ grupės posėdyje ypač nustebino, kad naujojo etapo BIVP strategijų kryptis miestuose tik socialinė: socialinės atskirties mažinimas ir socialinio verslo kūrimas. Ar be šio krypties nėra jokių kitų problemų spręstinų miestuose

? Kad ir kaip norėtųsi džiaugtis pasiekimais ar naujojo etapo planais, kviesti bendradarbiauti, bet Vidaus reikalų ministerija neatsižvelgia į prašymus atsižvelgti į miestų vietos bendruomenių problemas.

2021 m. LVBOS atlikta VBO apklausa parodė, kad verslumu mieste (o ir kaime) VBO nesuinteresuotos: galimybė sukurti kitiems, sau darbo vietą aktualu tik 2,2 proc. miesto ir 4,2 proc. kaimo VBO, Socialinio/bendruomeninio verslo organizavimu - tik 7,9 kaimo ir 2,2 proc. miesto VBO.

Tad ar socialinio verslo kūrimas, kai nėra paties socialinio verslo apibrėžimo, įstatymo, yra tik ŽŪM pritaikytos socialinio verslo gairės ir tėra tik socialinio verslo koncepcija - yra svarbiausia strateginė kryptis ir vietos bendruomenių siekis?

Visas posėdžio įrašas: https://www.youtube.com/watch?v=St7rSZe_8CA

2022-01-29

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple