Kauno bendruomenių centrų asociacija

Metinių finansinių ataskaitų teikimo rekomendacijos bendruomenių organizacijoms

Lietuvos vietos bendruomenių organizacija 2021 m. paruošė ir paskelbė bendruomeninių organizacijoms skirtas metinių finansinių ataskaitų teikimo rekomendacijas.

Vykdydama Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos biudžeto lėšomis finansuojamą projektą „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veiklos plėtra“, Nr. NOBP-01272, LVBOS projekte numatė ir atliko įregistruotų VĮ „Registrų centras“ (RC) bendruomeninių organizacijų metinių finansinių ataskaitų peržiūrą. Ši peržiūra buvo atlikta balandžio - lapkričio mėn.

Šio tyrimo rezultatai parodė, kad tiek kaimo, tiek miesto BO yra pareigingos ir pateikia visus dokumentus. Vis tik metinių ataskaitų teikimą tikrai paskatintų mokymai ir praktinė pagalba organizacijoms tiek savivaldybėse, tiek LVBOS ir jos nariams - organizuojant buhalterinės apskaitos ir finansinių metinių ataskaitų teikimo mokymus ir konsultacijas.

Ypač supaprastintų ataskaitų teikimą Registrų centro pavyzdinės veiklos ataskaitos / metinio pranešimo formos parengimas, o gal net sukūrimas interaktyvios formos, kuri leistų, atsakant į konkrečius klausimus, pateikti svarbiausią informaciją ir taip automatiškai sugeneruotų ataskaitos formą. tyrimo buvo sudarytos rekomendacijos, kaip pildyti metines finansinės veiklos ataskaitas, aiškinamuosius raštus ir metinius veiklos pranešimus.

Šį pasiūlymą LVBOS pateikė VĮ Registrų centrui ir Valsybinei mokesčių inspekcijai.

LVBOS pateiktos rekomendacijos yra skelbiamos čia:https://www.lvbos.lt/dokumentai/, išskleisti LVBOS dokumentai -  Rezoliucijos. Jas galima atsisiųsti.

2022-01-29

Visos naujienos

© 2011-2023 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple