Kauno bendruomenių centrų asociacija

Susitikimas su Valdu Rakučiu Eiguliuose

Eigulių bendruomenės centras Parko bibliotekoje organizavo susitikimą su Seimo nariu prof. Valdu Rakučiu "Savanorių žygio esmė". Ką tik grįžęs iš kasmet organizuojamo savanorystės žygio su moksleiviais, profesorius įdomiai, su jumoru papasakojo apie pirmuosius jaunos Lietuvos valstybės karius savanorius, savanorių būrių formavimą, jų vadus 1918-1919 metais.

Pažymėtina, kad šiuos vyrus burtis ir kovoti už Lietuvą paskatino didelis patriotiškumas, noras gyventi laisvai ir neprikalusyti nuo jokios valdžios: ar tai būtų vokiečių, ar lenkų, ar bolševikų. Čia buvo paminėti puikūs mūsų karininkai ir vadai, kurie puikiai suprato ir išmaniai darė tai, ką reikėjo daryti tuo nelengvu laikotarpiu be lėšų, be ginklų, aprangos: Kazys Škirpa, Vincas Grigaliūnas-Glovackis, S. Žukauskas, J. Variakojis, Tarasenka, J. Kubilius ir daugelis kitų.

V. Rakutis atsakė į klausimus, papasakojo apie dabartinius krašto savanoius, jų pasiruošimą ir aktyvią veiklą. Pokalbis prasitęsė prie arbatos puodelio.

Susitikime dalyvavo ir Ukrainos karo kapelionė Lana Vološina, kuri užsiima paramos frontui, kariams rinkimu ir amunicijos, aprangos ir pan. išsiuntimu, kartu su Lietuvos kariuomenės atstovais, verslininkais ir remiančiais piliečiais įsteigusi paramos fondą, kurio lėšos bus panaudotos ukrainiečių karių reabilitacijos namams įstegti. Patalpos jau yra sodyboje Šaltupis.

Lana paprašė pasidalinti renkamos paramos sąskaita, į kurią mūsų piliečiai gali paaukoti pinigines lėšas kariaujantiems ukrainiečiams remti.

Skelbiame: AS LT13 7300 0100 0718 6649, AB Swedbankas.
Pervedant paskirties eilutėje įrašyti: Ukrainos karių reabilitacija.

Susitikimas organizuotas vykdant Eigulių BC projektą, kuris finansuojamas pagal SADM priemonę "Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse 2022".

2022-11-21

Visos naujienos

© 2011-2023 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple