Kauno bendruomenių centrų asociacija

Atviros Lietuvos fondas paskelbė paraiškų priėmimą NVO konkursui

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ programa, skirta regioninių NVO gebėjimų stiprinimui ir žmogaus teisių projektams finansuoti, VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ skirs 2,7 mln. eurų nevyriausybinių organizacijų (NVO) projektams žmogaus teisių ir pilietinio dalyvavimo srityse ir pačių organizacijų stiprinimui. Iki 2025 metų vyksiančios programos dėmesio centre – regionuose veikiančios organizacijos, kurios dirba su etninėmis mažumomis, migrantais ir pabėgėliais, LGBT+, pažeidžiamomis moterimis, vaikais ir kitomis socialinę atskirtį patiriančiomis grupėmis.

Prašymus prisijungti prie programos „Verta!“ organizacijos gali teikti iki gegužės 2 dienos – kvietimas skelbiamas Atviros Lietuvos fondo svetainėje www.olf.lt/verta. Šiais metais pirmenybė bus teikiama nedidelėms organizacijoms, veikiančioms ne mažiau nei vienerius metus vidutinio dydžio ir mažuose miesteliuose, kaimiškose vietovėse. 

Pirmajame etape atrinktos ne mažiau nei 50 organizacijų nuo 2023 rugsėjo iki 2024 kovo dalyvaus intensyvioje mokymų programoje „NVO akademija. Socialinių lyderių programa“. Jos metu bus stiprinami advokacijos, viešojo kalbėjimo, finansavimo šaltinių paieškų, projektų rengimo ir kiti gebėjimai. Taip pat vyks intensyvūs teminiai mokymai apie lygiateisiškumą, socialinį teisingumą, žmogaus teisių standartų įtvirtinimą Lietuvoje, atskleidžiant naudą visuomenei ir kiekvienam žmogui. Tikimasi, kad įgytos žinios palengvins tiek finansavimo šaltinių paiešką projektams, tiek pačių projektų kokybę ir poveikį visuomenei bei tikslinėms grupėms.

Antrajame programos etape mokymus baigusios organizacijos bus kviečiamos rengti ir teikti projektus, kurie jų bendruomenėse padėtų sustiprinti universalias vertybes kaip lygiateisiškumo užtikrinimas, solidarumo skatinimas bei pilietinio ir demokratinio dalyvavimo sąlygų gerinimas. 

Kita programos kryptis – nacionalinių advokacijos NVO, veikiančių žmogaus teisių srityse, gebėjimų stiprinimas.  2023 metų pabaigoje didžiosios organizacijos bus kviečiamos teikti paraiškas savo projektų įgyvendinimui, juose numatant ir bendradarbiavimą bei keitimąsi patirtimi su regioninėmis NVO.

VšĮ „Atviros Lietuvos fondas“ 2023-2025 metais įgyvendinama programa „Verta!“ yra finansuojama Europos Komisijos Piliečių, lygybės, teisių ir vertybių programos lėšomis. Programos „Verta!” koncepcija konkurso būdu buvo atrinkta tarp daugiau nei 50 kitų pateiktų programų iš įvairių Europos šalių. Programos „Verta!“ metu bus stiprinami Lietuvos NVO gebėjimai, o taip pat tokios visuotinės vertybės kaip lygybė, demokratinis dalyvavimas ir solidarumas.

Smulkiau apie abi programas čia. Skelbiami teikiami dokumentai, gairės.

 

Atviros Lietuvos fondo, NVO informacijos ir paramos centro informacija

 

2023-03-03

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple