Kauno bendruomenių centrų asociacija

Skelbiamas nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų konkursas

 

 

Vidaus reikalų ministerija skelbia konkursą geriausiam nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektui ir geriausiai bendruomenės iniciatyvai nustatyti ir jų rengėjams paskatinti.

Konkurse gali dalyvauti ne anksčiau kaip per praėjusius trejus kalendorinius metus, t. y. 2021–2023 metais, vykdytas  (baigtas vykdyti arba tebevykdomas) nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektas ar bendruomenės iniciatyva, atitinkantys Nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų prevencijos projektų ir bendruomenių iniciatyvų gerosios praktikos konkurso nuostatų reikalavimus.

Šis konkursas nėra skirtas būsimo projekto finansavimui gauti – tai vykdytų arba tebevykdomų (gerosios praktikos) projektų ir iniciatyvų įvertinimo konkursas.

Projektas – visuma susietų veiklų, kuriomis siekiama užkirsti kelią nusikaltimams ir kitiems teisės pažeidimams, nustatant ir šalinant bendrąsias nusikaltimų ir kitų teisės pažeidimų priežastis bei sąlygas, taip pat individualiai veikiant asmenis, kurie linkę daryti nusikaltimus ir kitus teisės pažeidimus ar ateityje gali tapti tokių veikų aukomis, ir kurioms nustatomas tam tikras biudžetas ir įgyvendinimo laikotarpis.

Teikiami projektai turi būti  šiomis konkurso temomis:

– Prevencijos priemonės sprendžiant nepilnamečių asmenų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo problemą;

– Vaikų ir jaunimo saugaus elgesio ir savisaugos kultūros plėtra;

– Įrodymais grįsta nusikalstamumo prevencija.

Konkursui projektus gali teikti valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, nevyriausybinės organizacijos, mokslo ir studijų institucijos, verslo subjektai, taip pat bendruomeninės organizacijos, religinės bendruomenės ir bendrijos, sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos. 

Konkursui iniciatyvas gali teikti visos juridinio asmens statusą turinčios registruotos ir veikiančios:

– bendruomeninės organizacijos;

– religinės bendruomenės ir bendrijos;

– sodininkų bendrijos, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir kitokios bendro nekilnojamojo turto valdymo tikslu įsteigtos bendrijos.

To paties rengėjo konkursui teikiamų paraiškų dėl skirtingų projektų ar iniciatyvų skaičius neribojamas. Pažymime, jog gali būti teikiamas arba projektas, arba iniciatyva (abu vienu metu negali būti teikiami). Paraiškos konkursui turi būti pristatytos vadovaujantis Nuostatų IV skyriuje nustatytais reikalavimais iki

2024 m. kovo 1 d. Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos grupei (Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, el. p. vsmpd@vrm.lt). Konkursui pateikiama nustatyto turinio projekto ar iniciatyvos paraiška, kuria atitinkamai aprašomi teikiami projektai ar iniciatyvos.

Konkursą laimėjusio (-ios) projekto ir iniciatyvos rengėjams bus skirta premija (iki 2 000 Eur). Kitiems konkurso dalyviams gali būti skiriamos paskatinamosios premijos (projektų rengėjams – ne didesnės nei skirtos konkursą laimėjusio projekto rengėjui, iniciatyvų rengėjams – ne didesnės nei skirtos konkursą laimėjusios iniciatyvos rengėjui) ir (arba) įteikti vidaus reikalų ministro padėkos raštai. 

Išsamesnė informacija teikiama tel. (8 5) 271 7246 ir el. p. rokas.urbanavicius@vrm.lt.

 

Smulkiau yra skelbiama čia.

 

 


 

2024-02-06

Visos naujienos

© 2011-2024 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple