Kauno bendruomenių centrų asociacija

KBCA VEIKLOS PLANAI IR ATASKAITOS

      KBCA metinė finansinė ir veiklos ataskaita 2021

 2020 m. KBCA metinė veiklos ataskaita

2020 metų KBCA metinė finansinė ataskaita

KBCA fin.ataskaita 2019patv..pdf

 Kauno bendruomenių centrų asociacijos 2018 metų finansinė metinė ataskaita

 

KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJOS

2019 m. VEIKLOS PLANAS

 Patvirtintas 2019-01-16 išplėstiniame tarybos posėdyje

Eil.

Nr.

Data

Planuojami renginiai ir veiklos

Renginio vieta

Atsakingi asmenys, vykdytojai

1.

Nuolat

KBCA tarybos posėdžiai kartą per 2 savaites arba pagal reikalą

KBCA būstinė K.Petrausko g.38

KBCA taryba, administratorė

2.

Nuolat

Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose bendruomeninės veiklos temomis

Pagal kvietimus

Taryba ir pirmininkas

3

2019 m. I ketv.

Dalyvauti debatuose su savivaldos rinkimų kandidatais Kaune

Kaunas

Tarybos pirmininkas

4

2019 m.

Dalyvauti Kauno m. Bendruomenių organizacijų tarybos veikloje

Kaunas

Tarybos pirmininkas

5

2019-2022 m.

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos VRM projekte „Skaidri Lietuva: vietos bendruomenių įsitraukimas į viešojo valdymo procesus ir korupcijos mažinimą“

Kaunas

Tarybos pirmininkas, administratorė

6

2019 m.

Dalyvavimas partnerių veiklose ir projektuose

Projekto veiklų planas

Tarybos pirmininkas

7

2019 m.I-as ketvirtis

Susitikimas su VšĮ Kaunas - 2022 komanda

Pagal poreikį

 

8

2019 m.I-II ketv.

Bendradarbiavimo su Kauno policijos bendruomenės pareigūnais metų aptarimas

KBCA būstinė /policija

KBCA pirmininkas ir administratorė

9

2019 m. vasaris-kovas

Susitikimas ir bendradarbiavimo sutarties su Panevėžio „Rožyno“ bendruomene pasirašymas

Panevėžys

KBCA taryba, tarybos pirmininkas

10

2019 m.II arba III ketv.

Kauno bendruomenių centrų asociacijos 15-metis - konferencija

Kaunas

KBCA taryba

11

2019 m. (datą nustatys Šilainių BC)

Romantinės dainos festivalis

Kauno Šilainių bendruomenės centras

 

11

Nuolat

Bendradarbiavimas su savivaldybe ir seniūnijomis

 

KBCA taryba, BC pirmininkai

12

2019 m.

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veikloje

Pagal planą

Tarybos pirmininkas

13

2019 m. pabaiga

Dalyvavimas Lietuvos miestų bendruomenių konferencijoje

Planuojama

KBCA taryba

14

Nuolat

Bendradarbiavimas su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS), Vilniaus bendruomenių asociacija (VBA), kitomis NVO, dalyvavimas NVO koalicijos ir NVO tarybos veikloje

Susitikimai Kaune ir Vilniuje

KBCA taryba, tarybos pirmininkas

15

Nuolat

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) veikloje ir renginiuose

Pagal LVBOS veiklos planą ir kvietimus

KBCA nariai, įeinantys į LVBOS tarybos sudėtį

16

Nuolat

KBC Asociacijos narių konsultavimas ir mokymas

KBCA būstinė K.Petrausko g. 38

 

17

Nuolat

KBCA interneto svetainės ir facebook paskyros palaikymas

www.kbca.lt

KBCA administratorė;

Tarybos pirmininkas

18

Nuolat

Informacijos sklaida KBCA nariams

El.paštas, facebook paskyra

KBCA addministratorė

 

2017 METŲ KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ VEIKLOS ATASKAITA,

PRIIMTA 2018-04-10 SUSIRINKIME

Data

Planuoti renginiai, veiklos

Renginio vieta

Įvykdymas

Nuolat

KBCA tarybos posėdžiai kartą per 3 savaites

KBCA būstinė K. Petrausko g. 38

Įvyko 10 tarybos posėdžių

2017- 08-25 iki 12.31

KBCA – vienas iš vykdytojų SADM lėšomis finansuotame Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos projekte „Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos narių plėtra ir stiprinimas“ (58 tūkst.eurų)

KBCA būstinė ir vietos pagal veiklų planą,

 

Įvykdytos visos priemonės skelbiamos https://lvbos.lt

 

05.19-12.31

Kauno m. savivaldybės finansuojamas projektas „Bendruo-menių veiklos plėtra, stiprinant gebėjimus ir plečiant bendradar-biavimą su miesto institucijomis ir organizacijomis"

Kaunas

 5 seminarai ir diskusija. Medžiaga skelbiama kbca.lt
Vertė 1140 Eur.

01.19

Susitikimas su Kėdainių miesto bendruomenėmis (su LVBOS)

Kėdainiai

Pristatyta Kauno bendruomenių centrų asociacija ir LR miestų VBO – R. Navickas, dalyvavo A. Didžgalvienė, M. Bindokaitė

01.26

Susitikimas su Seimo nare Guoda Burokiene

Kaunas

Dalyvavo KBCA pirmininkai ir BC atstovai

02.03

Akcijos „Darom“ forumas

Vilnius

 

02.05

Susitikimas su Aplinkos ministru K. Navicku, viceministre Reda Brandišauskiene, ministro patarėjus M. Bajarūnas, Seimo nariais M. Puidoku, L. Stacevičiumi ir K. Bacvinka

Kaunas

Lampėdžių, "Žaliojo Ąžuolyno", Romainių ir Panemunės BC pirmininkai, Kauno žaliųjų sąjungos atstovai

02.09

LVBOS susitikimas su Aplinkos ministru

Vilnius

KBCA pirmininkas R. Navickas, M. Bindokaitė

02.19

LVBOS ir Šiulių miesto bendruomenių susitikimas

Šiauliai

Pranešimą skaitė KBCA tarybos pirmininkas R. Navickas

02.16

Dalyvauta Kauno apskr. VPK konkurso „Saugi seniūnija – saugus Kaunas 2016“ baigiam. renginyje

Kauno Prezidentūra

KBCA atstovas įėjo į vertinimo komisijos sudėtį

 

03.14

LVBOS sudėtyje susitikta su Sveikatos apsaugos ministru

Vilnius

KBCA atstovai: R. Navickas, J. Gulbinienė

Kovo 15 d.

Susitikimas su Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto nariu Algiu Strelčiūnu, vyr.patarėju Algirdu Astrausku

Kaunas, KBCA

Dalyvavo KBCA aktyvas

03.31

ASU susitikimas-diskusija su Lietuvos kaimo bendruome-nių sąjunga „Miesto ir kaimo bendruomenė. Kas mus sieja ir skiria“

Kaunas ASU

KBCA 5 atstovai

 

04.18

Susitikimas su D. Jankausku, Kauno apskr. Sodros Komunikacijos sk. patarėju

Kaunas, KBCA

KBCA aktyvas

 

05.08

Susitikimas LVBOS su Guoda Burokiene

Kaunas, KBCA

KBCA aktyvas

05.04

Vidaus reikalų ministerijoje vyko antrasis darbo grupės, skirtos tobulinti regioninės plėtros kryptis, posėdis

Vilnius

KBCA pirmininkas R. Navickas

06.07

Skurdo mažinimo konferencija

Vilnius, Seimas

 KBCA atstovai

06.16-18

LKBS kaimo bendruomenių sąskrydis

Karklė, Klaipėdos r.

Dalyvavo Aleksoto ir Petrašiūnų BC

06.28

Diskusija Seime apie visuomenės dalyvavimą viešosios politikos sprendimų priėmimo ir viešųjų paslaugų teikimo procese

Vilnius, Seimas

KBCA pirmininkas R. Navickas

08.25-30

LVBOS Jaunimo lyderių akademija

Kazlų Rūda, Agurkiškės

KBCA jaunimas

09.24-25

Lietuvos kaimo parlamento 3-čioji sesija

Ukmėrgės r. Taujėnai

KBCA pirmininkas R. Navickas

10.04

Forumas „Viešoji komunikacija ir bendruomenių vaidmuo saugant kultūros paveldą“.

LR Seimas, Vilnius

Kartu su LVBOS, KBCA atstovai. R. Navickas – pranešimas apie Kauno m. bendruomenių veiklą saugant kultūros paveldą, V. Visockienė dalyvavo diskusijoje

10.12

Baltosios knygos pristatymas

VRM. Vilnius

KBCA pirmininkas R. Navickas

10.18

Seimo valstybės valdymo ir savivaldos komiteto posėdis, kuriame buvo svarsto-mos savivaldos įsta-tymo pataisos ir SADM programos "Remti bendruomenių veiklą savivaldybėse" pirmosios išvados

Vilnius, Seimas

KBCA administratorė M. Bindokaitė kartu su LVBOS tarybos atstovais

11.22

Konferencija „Kokios reikia seniūnijos“.Konferencija seime – organizatoriai: Seimas ir LSSA (Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija).

LR Seimas

Dalyvavo R. Navickas

 

12.03

Romantinės dainos festivalis

Kaunas, Pramogų oazė

Šilainių BC – organizatorius. Nugalėtojai – Aleksoto BC

12.14

Nacionalinis nevyriausybinių organizacijų forumas

Vilnius, SADM

KBCA pirmininkas R. Navickas su LVBOS atstovais

12.15

Lietuvos miestų vietos bendruomenių konferencija

Kaunas, Park Inn viešbutis

Pagal LVBOS projektą, organizatoriai KBCA ir VBA, fotoparoda

12.14

"Saugiausia kaimynystės grupė 2017" konkursas

Kaunas, Kauno apskr. VPK

KBCA dalyvauja konkurso vertinimo komisijoje 2016 ir 2017 m. 2017 m. Saugiausia grupe 2017 pripažinta aleksotiškiams, Petrašiūnams. KBCA atstovas A. Miškinis dalyvavo vertinimo komisijoje.

Nuolat

Informacijos sklaida KBCA nariams. Interneto svetainės ir facebook‘o paskyros palaikymass

Kbca.lt, FB paskyros kbca_Kaunas, Kauno bend-ruomenių ce-ntrų asociacija

Informacija kaupiama e-duomenų bazėje bei segtuvuose, skleidžiama per asociacijos e-tinklą,www.kbca.lt

Nuolat

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veikloje

KBCA būstinė K.Petrausko g.38;

Vilnius

Pasidalinimas gerąja KBCA patirtimi susitikimuose - diskusijose su kitomis Lietuvos bendruomenių organizacijomis, dalyvaujant Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (toliau – LVBOS) ir Lietuvos NVO koalicijos veiklose

 

PROJEKTO RENGINIŲ/ VEIKLŲ/MOKYMŲ GRAFIKAS

Kauno m. sav. finansuojamas projektas „Bendruomenių veiklos plėtra, stiprinant gebėjimus ir plečiant bendradarbiavimą su miesto institucijomis ir organizacijomis“, Nr. SR-0392, sutartis 2017-05-19

Eil. Nr.

Organizacijos pavadinimas

 

Projekto pavadinimas

Renginio pavadinimas

Renginio data

Vieta (tikslus adresas)

Atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas

1

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Projektas Nr. SRB-0392 , sutartis 2017-05-19

Surengti mokymai "Projektų valdymas ir finansų apskaita projekto vykdymo metu" teorija ir praktika, 4 seminarai, 4 dienos x 6 ak. val., 30 dalyvių.

Pirma grupė: 09.19 ir 09.21, II grupė – 10.10, 10.13

Savanorių pr. 1, Kaunas

Koordinatorė Marija Bindokaitė, +370 60005936, vadovas Ramūnas Navickas, +37069833829

2

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Projektas Nr. SRB-0392 , sutartis 2017-05-19

Mokymai "Teisiniai ir praktiniai pagrindai, sprendžiant konfliktines situacijas derybomis, taikant mediacijos metodą" 12 ak. val., 2 seminarai po 6 ak. val., 20 dalyvių;

09.29, 14 val.

Laisvės al. 85a, Lietuvos lenkų sąjungos Kauno skyrius

Koordinatorė Marija Bindokaitė, +370 60005936, vadovas Ramūnas Navickas, +37069833829

3

Kauno bendruomenių centrų asociacija

Projektas Nr. SRB-0392 , sutartis 2017-05-19

Praktinė diskusija "Smurto artimoje aplinkoje valdymas ir vietos bendruomenės pozicija", 30 dalyvių. Numatoma diskusijos trukmė iki 4 val.

11.24, 14 val.

Vieta derinama su Kauno apskr. Vyr. policijos komisariato Viešosios tvarkos valdyba: numatoma Kauno apyg. Prokuratūra, Laisvės al.32, Kaunas

Koordinatorė Marija Bindokaitė, +370 60005936, vadovas Ramūnas Navickas, +37069833829

 

KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJOS

2016 m. VEIKLOS PLANAS

Patvirtinta 2016-03-08 tarybos posėdyje

Eil.

Nr.

Data

Planuojami renginiai ir veiklos

Renginio vieta

Atsakingi asmenys, vykdytojai

1.

Nuolat

KBCA tarybos posėdžiai kartą per 2 savaites arba pagal reikalą

KBCA būstinė K.Petrausko g.38

KBCA taryba, administratorė

2.

Nuolat

Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose bendruomeninės veiklos temomis

Pagal kvietimus

Taryba ir pirmininkas

3

2016-01-23

Vietos bendruomenių metų atidarymas

Šumskas, Vilniaus r.

Tarybos pirmininkas

4

2016 m. II-III ketv.

Organizuoti debatus su Kauno miesto rinkimų kandidatais į Seimą

Kaunas

Tarybos pirmininkas

5

Nuolat

Dalyvauti Kauno m. NVO tarybos veikloje

Kaunas

Tarybos pirmininkas

6

Nuo 2016 m. II ketv.

SADM finansuojamo projekto vykdymas

Kaunas, Lietuva

Tarybos pirmininkas administratorė

7

Nuo 2016 m. II ketv.

Kauno m. savivaldybės finansuojamo projekto vykdymas

Kaunas

Tarybos pirmininkas administratorė

8

2016 m. II –IV ketv.

Pradedamas vykdyti Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektas „Eismo saugumas bendruomenėse“

Kaunas

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

9

2016 m.

Dalyvavimas partnerių veiklose ir projektuose: Lietuvos sporto universiteto tarptautiniame NordPlus projekte  "Nordic-Baltic Physical Activity Bridges " kaip partneriai

Projekto veiklų planas

KBCA administratorė

10

2016 m.

Bendri renginiai su Kauno Vyr. policijos komisariatu

Kaunas

Tarybos pirmininkas, administratorė

11

2016-06-04

Bendruomenių sveikatingumo, fizinio aktyvumo diena kartu su Lietuvos sporto universitetu

 

Kaunas

KBCA administratorė, LSU,, Kauno m. Visuomenės sveikatos biuras, Kauno Jungtinis sveikatos klubas, bendr. centrai

12

2016.06.17-19

Bendruomenių sąskrydis Karklėje, jungtinė komanda

Klaipėdos rajonas

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, Tarybos pirmininkas, BC pirmininkai

13

Lapkritis

Bendradarbiavimo su Kauno policijos bendruomenės pareigūnais metų aptarimas

KBCA būstinė

KBCA pirmininkas ir administratorė

14

2016 m. (datą nustatys PBC „Dainava“

Romantinės dainos festivalis

PBC „Dainava“

 

15

2016-09-03

Vietos bendruomenių šventė - mugė

LITEXPO parodų ir kongresų rūmai, Vilnius

Taryba, KBCA administratorė

16

2016 m. 12 mėn.

Baigiamieji vykdomų projektų aptarimo renginiai

KBCA

Taryba ir pirmininkas,

17

Nuolat

Dalyvavimas realizuojant vietos savivaldos įstatymo nuostatas apie seniūnijų ir bendruomenių veiklą

 

Taryba ir pirmininkas

18

Nuolat

Bendradarbiavimas su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS), Vilniaus bendruomenių asociacija (VBA), kitomis NVO, dalyvavimas NVO koalicijos ir NVO tarybos veikloje

Susitikimai Kaune ir Vilniuje

KBCA taryba, tarybos pirmininkas

19

Nuolat

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) veikloje ir renginiuose

Pagal LVBOS veiklos planą ir kvietimus

KBCA nariai, įeinantys į LVBOS tarybos sudėtį

20

Nuolat

KBC Asociacijos narių konsultavimas ir mokymas

KBCA būstinė K.Petrauskog. 38

 

21

Nuolat

Bendradarbiavimas su savivaldybe ir seniūnijomis

 

KBCA taryba, BC pirmininkai

22

Nuolat

KBCA interneto svetainės ir facebook paskyros palaikymas

www.kbca.lt

KBCA administratorė;

Tarybos pirmininkas

23

Nuolat

Informacijos sklaida KBCA nariams

El.paštas, facebook paskyra

KBCA addministratorė

22

2016 m.

Ataskaitinis – rinkiminis KBCA susirinkimas

Kaunas

Tarybos pirmininkas

23

2016 m.

Ataskaitinis rinkiminis LVBOS susirinkimas

Kaunas - Vilnius

Tarybos pirmininkas

KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJOS VEIKLŲ
2015 M. ATASKAITA

2016-02-29, Kaunas

Data

Planuoti renginiai, veiklos

Renginio vieta

Įvykdymas

Nuolat

KBCA tarybos posėdžiai kartą per 2 savaites

KBCA būstinė K. Petrausko g. 38

Įvyko 14 tarybos posėdžių

Nuolat

Dalyvavimas konferencijo-se, mokymuose, semina-ruose, susitikimuose

Kaunas, Vilnius, kiti miestai

Renginių sąrašas pridedamas atskirai

2015- 03-24 iki 12.31

Vykdytas projektas „Asociacijos veiklos plėtra“, Nr. SR-0492.

Kauno m. saviv. Programa „Bendruomenės Kaunui“, vertė – 3910 Eur

KBCA būstinė ir vietos pagal veiklų planą

 

Įvykdyta 10 veiklos plano priemonių - renginių

 

2015- 04-27 iki 12.31

Įvykdytas SADM projektas „Bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organiza-cijų bendradarbiavimo tiltai“, Nr NOBP1-34; Nevyriausybinių organiza-cijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2015 metais konkursas, projekto vertė 2896 Eur.

KBCA būstinė, vietos numatytos renginių plane

Įvykdytas projekto veiklų planas: 6 renginiai.

2015.04.15-11.30

Lietuvos automobilių kelių direkcijos projektų konkursas „Eismo saugu-mas bendruomenėse 2015“.

Partneriai Kauno apskr. VPK Kelių policija ir bendruomenės pareigūnai.

 

Vitebsko biblioteka, Eigulių seniūnija, vairavimo mokykla Auto ABC, UAB „Pirmas žingsnis“ ir kt. vietos

Laimėta II-a vieta respublikoje.

Įvykdyta 12 projekto renginių.

Iš viso renginiuose dalyvavo 558 dalyviai.
Projekto renginiai skirti saugaus eismo ir saugios kaimynystės problemoms spręsti, dalinami atšvaitai, liemenės ir kt. priemonės

2015 m. 11.16-18

Seminaras Norvegijoje Notdoten universitete

Lietuvos sporto universiteto projektas NordPlus Horizontal “Šiaurės - Baltijos šalių fizinio aktyvumo tiltai”, 2014-2017m.

KBCA yra šiame projekte dalyvauja kaip Kauno m. bendruomenių centrų atstovė ir viena iš projekto koordinatorių.

2015.12.18

KBCA visų projektų baigiamoji ir metinė konferencija

Aleksoto seniūnija, Veiverių g. 123

Atsiskaityta asociacijos nariams už KBCA 2015 metų veiklą, SADM bei Kauno m. sav finansuojamų projektų įvykdymą

Nuolat

Interneto svetainės ir facebook‘o paskyros palaikymas

 

www.kbca.lt

facebook paskyra Kauno bendruomenių centrų asociacija ir Kbca_Kaunas

Nuolat

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos veikloje

KBCA būstinė K.Petrausko g.38;

Vilnius

Pasidalinimas gerąja KBCA patirtimi susitikimuose - diskusijose su kitomis Lietuvos bendruomenių organizacijomis, dalyvaujant LVBOS ir Lietuvos NVO koalicijos veiklose

Nuolat

Bendradarbiavimas su Kauno m. savivaldybe ir seniūnijomis

 

Dalyvauta renginiuose

Neplanuotų, bet įvykdytų renginių ar veiklų ataskaita

01.28 Kauno apskr. Vyr. policijos komisariato ataskaita Kauno m. savivaldybėje;
02.12 – 03.18 Pirmoji Kauno bendruomenių meistų ir tautodailininkų darbų paroda Kauno m. muziejaus
P. Stulgos muziejuje. Dalyvavo 15 autorių.

02.17 Organizuoti debatai su kandidatais į Kauno miesto mero postą, Kauno m. savivaldybėje;
02.18 Dalyvauta Lietuvos Neįgaliųjų forumo diskusijoje apie deinstitucionalizaciją. Kauno miesto muziejuje;
02.19 Dalyvauta konferencijoje „Šilumos ūkio plėtra ir saugumas Kaune“ Kaune, Lietuvos Energetikos Institute;
02.23 Dalyvauta Seimo konferencijoje „ES šalių socialinio dialogo praktikų apžvalga. Socialinio dialogo plėtros galimybės Lietuvoje“ (NEST kūrimo galimybės);
03.06 Dalyvauta Lietuvos Caritas diskusijoje "Sisteminis skurdo problemos tyrimas Lietuvoje” Kauno m. savivaldybėje;
03.12 Bendruomenių centrų atstovai apsilankė Kauno m. Petrašiūnų ir Vilijampolės biokuro katilinėse ir susipažino su jų darbu:
03.13 Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos kvietimu dalyvauta seminare "Vietos bendruomenių verslumo skatinimas“ Raudondvaryje. Seminarą organizavo Lietuvos Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ vykdytojai;
03.26 Kauno apskr. VPK bendruomenės pareigūnų pirmųjų darbo metinių šventė Aleksoto seniūnijoje.

03.26 Dalyvauta pirmame NVO tarybos posėdyje Kauno savivaldybėje;
04.09 Dalyvauta Socialinio verslo forume Vilniuje;

04.23 Pakviesti dalyvauti Kauno socialinių paslaugų ir statybos verslo darbuotojų profesinio rengimo centro diskusijoje „Socialinis verslumas kaip sinergija ir pridėtinė vertė jaunimo mentorystei Europoje“ (SESSAME), kurioje skaitytas pranešimas apie KBCA;
04.24 Kartu su Vilniaus bendruomenių sąjunga dalyvauta 2-ajame Lietuvos Kaimo parlamente Lietuvos A. Stulginskio universitete;

04.28 Kauno bendruomenių centrų asociacija įstojo į tarptautinę gyvenviečių ir kaimynijų federaciją IFS (The international Federation of Setlements and Neighborhood Centers). Įgyta galimybė dalintis patirtimi su užsienio partneriais;

05.05 Į Kauno bendruomenių centrų asociaciją įstojo Senamiesčio bendruomenės centras ir tapo 23-iuoju nariu;
05.07 Dalyvauta 7-oje M. Romerio universiteo praktinėje - mokslinėje konferencijoje „Efektyvumas viešajame sektoriuje: kuo vadybos teorijos gali pasitarnauti ir ką gali patarti praktikai?“
05.05; 06.04; 09.29; 10.27; 12.08 Dalyvauta VRM organizuotose seminaruose apie vietos veiklos grupes, strategijų rengimą ir strategijų bei projektų atrankos taisykles ir eigą – 3 dalyviai. Kaune ir Birštone;

05.07 Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Mykolo Romerio universiteto Socialinių technologijų fakultetu;
05.20 Dalyvauta Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto ir seimo informacijos biuro konferencijoje „Vietos veiklos grupių miestuose steigimas(is) ir vietos plėtros startegijų rengimas“;
05.20 Dalyvauta diskusijoje „Ar rinksime seniūną tiesiogiai?“ Seime;
05.26 Dalyvauta Lietuvos laisvosios rinkos instituto mokymų ciklo „Su(si)tarkim“ seminare „Bendruomenė, investicijos ir aplinkosauga: kaip vertinti, dalyvauti, komunikuoti?“, skirtą Kauno miesto ir rajono bendruomenėms;
06.16 SADM sudaryta darbo grupė Vietos bendruomenių metų programai ruošti. Dalyvauja KBCA pirmininkas R. Navickas;
07.11 KBCA pirmininkas dalyvavo Panevėžio m. Rožyno bendruomenės šventėje „Rožių traukinys“;
08.19 Dalyvauta sutarčių pasirašyme tarp LVBOS ir VRM bei NVO Vaikams konfederacijos;
09.04 Dalyvauta Bendruomenių amatų mugėje, bendruomenių centrai pristatė savo rankdarbius Bendruomenių dienos metu. Renginį organizavo BC „Žaliasis Ąžuolynas“;
09.08 LVBOS diskusija apie miestų vietos veiklos grupes, strategijų rengimą ir bendruomenių organizacijų vietą jose;
09.16 Dalyvauta Kauno m. savivaldybės seminare „Demokratija ir vietos savivalda“;
09.11 ir 09.15 Dalyvauta Socialinių inovacijų fondo baigiamosiose konferencijose „Geriaus darbas nei pašalpa“ ir „Socialinis inkubatorius“ apie bedarbystės problemų sprendimą:
09.18 Dalyvauta SADM diskusijoje apie vyresnio amžiaus žmonių integraciją į darbo rinką klausimais Vilniuje;
09.22 KBCA biuro patalpose Kauno apskr. policija įrengė mažąją bibliotekėlę su padovanotomis knygomis. Tokiu būdu įsijungta į VPK ir Kultūros ministerijos projektą „Pasidalinkime knyga“. Biblioteka gali naudotis visi KBCAnariai ir gyventojai;
09.23-25 Dalyvauta organizacijos „Art of Hosting Lietuva“ mokymuose „Socialinis virsmas: nuo įstaigos prie bendruomenės“ su užsienio lektoriais iš JAV, Suomijos ir Lietuvos. Subartėnuose, Trakų r.;
10.08. Dalyvauta tarptautiniame renginyje „Nida InterCom 2015“, seminare „Lietuvos vietos bendruomenių šiandiena ir rytdiena Lietuvoje“, skaitytas pranešimas apie bendruomenių ir savanorių veiklos patirtį Airijoje;
10.29 Dalyvauta Kauno m. sav.konferencijoje „Savivaldybės ir NVO partnerystė“;
11.02 Du KBCA atstovai dalyvavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuotuose mokymuose „Finansinio savarankiškumo mokymai NVO ir bendruomenėms“. Mokymai vyko Prienuose. Mokymus vedė lektorius A. Olechnovičius.
11.06 Dalyvauta „Aktyviausia Saugios kaimynystės grupė“ baigiamajame renginyje ir vertinimo komisijos darbe. Kauno apskr. VPK projektas „Saugi apskritis“;
11.20. Dalyvauta Lietuvos bendruomenių kultūrinėje šventėje – sąskrydyje „Tai - mes!“ Kėdainiuose.
11.25 KBCA komanda dalyvavo Kauno apskr. Vyr.policijos komisariato baigiamajame projekto „Pasidalinkime knyga“ renginyje „Protų mūšis“ ir tapo nugalėtoja;
11.28 KBCA bendruomenių centrų atstovai dalyvavo SADM Bendruomenių sąskrydyje Kėdainiuose „Tai - mes“.

 KAUNO BENDRUOMENIŲ CENTRŲ ASOCIACIJOS

2015 m. VEIKLOS PLANAS

Eil.

Nr.

Data

Planuojami renginiai ir veiklos

Renginio vieta

Atsakingi asmenys, vykdytojai

1.

Nuolat

KBCA tarybos posėdžiai kartą per 2 savaites arba pagal reikalą

KBCA būstinė K.Petrausko g.38

KBCA taryba, administratorė

2.

Nuolat

Dalyvavimas konferencijose ir seminaruose bendruomeninės veiklos temomis

 

Taryba ir pirmininkas

3

2015 m. vasaris

Kauno bendruomenių tautodailininkų ir rankdarbių autorių paroda

Kauno m. muziejus

KBCA administratorė

4

2015 m. vasario mėn.

Organizuoti debatus su Kauno miesto Savivaldos rinkimų kandidatais į merus ir tarybą

Kaunas

Taryba kartu su Kauno m. sav. Savivaldos ir bendruomenių plėtojimo komitetu

5

Nuo 2015 m. vasario mėn.

Dalyvauti Kauno m. NVO tarybos veikloje

Kaunas

KBCA pirmininkas

6

2015 m. Sausis - kovas

Bendruomenių inicijuotos veiklos plėtros grupių steigimas Kaune

 

Kartu su VRM ir Kauno savivaldybe

7

Nuo 2015 m. 04 mėn.

Pradedamas vykdyti SADM finansuojamas projektas „Bendruomenių ir kitų nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo tiltai“

KBCA būstinė

 

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

8

Nuo 2015 m. 05 mėn.

Pradedamas vykdyti projektas „Asociacijos veiklos plėtra“

KBCA būstinė

 

Taryba ir pirmininkas, KBCAadministratorė

9

2015 m. gegužė

Savanoriškos veiklos patirties pasikeitimo seminaras tarp bendruomenių centrų, dalyvaujant Petrašiūnų BC, kitų bendruomenių centrų aktyvui ir Lenkijos savanoriams

KBCA būstinė

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

10

2015 m. 05 arba 09 mėn.

Seminaras „Saugios kaimynystės patirtis Kaune“ kartu su Kauno Vyr. policijos komisariatu

 

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

11

Rugsėjo - spalio mėn.

Akcija „Išmok save apsaugoti“ kartu su Kauno policijos komisariatu

 

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

12

Lapkritis

Bendradarbiavimo su Kauno policijos bendruomenės pareigūnais metų aptarimas

KBCA būstinė

kBCA pirmininkas ir administratorė

13

2015 02-12 mėn.

 

 

2015 m. birželis

 

 2015 m.

Sveikatinimo ir fizinio aktyvumo skatinimo renginiai Kauno m. bendruomenių organizacijose:

  1. Bendruomenių sveikatingumo, fizinio aktyvumo ir saugumo renginys Kauno Santakoje;

b) Dalyvavimas partnerių veiklose ir projektuose: Lietuvos sporto universiteto tarptautiniame projekte  "Cooperation Network for Physical Activity Educators" kaip partneriai

Bendruomenių centrai

 

 

 

 

Kaip numatyta projekte

BC pirmininkai, KBCA taryba, LSU, Kauno m. Visuomenės sveikatos biuras, Kauno Jungtinis sveikatos klubas, Kauno policija

14

II-as pusmetis

Seminaras – mokymai (numatyti dveji mokymai)

KBCA būstinė

Tarybos pirmininkas, administratorė

15

2015 m. 05-11 mėn.

Bendruomenių centrų rankdarbių būrelių veiklos viešinimo programa, apimanti pasidalinimą patirtimi, mokymus bei darbų parodos-konkurso organizavimą (pagal projektą)

KBCA būstinė

Taryba ir pirmininkas, KBCA administratorė

16

II-as pusmetis

Išvyka į kitas Lietuvos bendruomenių organizacijas pasidalinimui patirtimi, numatytos 4 išvykos

 

Tarybos pirmininkas, administratorė

17

Nuolat

Dalyvavimas realizuojant, vietos savivaldos įstatymo nuostatas apie seniūnijų ir bendruomenių veiklą

 

Taryba ir pirmininkas

18

Nuolat

Veiklos susijusios su bendruomenių namų koncepcijos įgyvendinimu, tęsimas. Bendruomenių namų steigimas, dalyvavimas ruošiant bendruosius ir techninius planus

 

Taryba ir pirmininkas, Kauno savivaldybė

19

2015 (datą nustatys Aleksoto BC)

Romantinės dainos festivalis

Aleksoto BC

KBCA ir Aleksoto BC

20

2015-12

Padėkos Kauno bendruomenėms renginys

Kauno rotušė

KBCA ir Kauno m. sav. Savivaldos ir bendruomenių plėtros komitetas

21

2015 m. 12 mėn.

Baigiamieji vykdomų projektų aptarimo renginiai

KBCA

Taryba ir pirmininkas,

22

Nuolat

Bendradarbiavimas su Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (LKBS), Vilniaus bendruomenių asociacija (VBA), kitomis NVO, dalyvavimas NVO koalicijos veikloje

Susitikimai Kaune ir Vilniuje

KBCA taryba, tarybos pirmininkas

23

Nuolat

KBC Asociacijos narių konsultavimas ir mokymas

KBCA būstinė K.Petrauskog. 38

 

24

Nuolat

Bendradarbiavimas su savivaldybe, jos seniūnijomis

 

KBCA taryba, BC pirmininkai

25

Nuolat

KBCA interneto svetainės palaikymas

www.kbca.lt

KBCA administratorė;

Tarybos pirmininkas

26

Nuolat

Informacijos sklaida KBCA nariams

El.paštas, facebook paskyra

KBCA addministratorė

27

Pagal LVBOS veiklos planą ir kvietimus

Dalyvavimas Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjungos (LVBOS) veikloje ir renginiuose

Pagal LVBOS planą

KBCA nariai, įeinantys į LVBOS tarybos sudėtį

 

© 2011-2022 KBCA. Visos teisės saugomos
Programinis sprendimas: WebTemple